Rifleskyting

Treningskytings/oppskyting skal kun skje på på mandag, tirsdag, torsdag og fredager mellom kl 18.00-20.00.
Utenom disse klokkeslett må det avtales med Leder for Rifleutvalget.

Treningskyting/oppskyting 2017

2/5 – 5/5 – 9/5 – 12/5 – 16/5 – 19/5 – 23/5 – 26/5 – 30/5 – 2/6 – 6/6 – 9/6 – 13/6 – 16/6 – 20/6 – 23/6 – 27/6 (jaktfelt+fastmål)

Treningskyting fastmål og elgbanen

4/5 – 8/5 – 11/5 – 15/5 – 18/5 – 22/5 – 29/5 – 1/6 – 8/6 – 12/6 – 15/6 – 19/6 – 22/6 – 26/6 – 29/6
Vårsesongen avsluttes med grilling og trekning av reinskort den 23/6.

Oppskyting høst:

8/8 – 11/8 – 15/8 – 18/8 – 29/8 – 8/9 – 12/9 – 19/9 – 22/9

Stengt for kommentering