Småviltjakt

SMÅVILTJAKT

OJFL kan tilby småviltjakt i tre terreng:

  • Hjerkinn/Drivstua
  • Drivdalen Vest
  • Grytdalen

For å sikre en forsvarlig forvaltning har OJFL utarbeidet retningslinjer for jakta. Retningslinjene regulerer antallet solgte kort, og det er innført fellingskvoter, såkalt baglimit, på 3 ryper pr jeger pr dag i normalår. Bag limit reguleres hvert år på bakgrunn av rypetakseringer som gjennomføres i august.

Alle som får kjøpt jaktkort, plikter å sette seg inn i retningslinjene og før jaktkort skaffe seg kunnskap om årets baglimit.

Retningslinjene står til slutt i denne fanen.
Baglimit publiseres på OJFLs hjemmesider og på Inatur innen 1. september etter ferdig taksering.

 

Hjerkinn/Drivstua
For kjøp av jaktkort på Hjerkinn/Drivstua gå inn på Inatur:

Område nord:
https://www.inatur.no/jakt/50fff6cfe4b01af33f50415f/smaviltjakt-i-oppdal-omrade-nord-statskog-og-opdal-jager-og-fiskarlag

 

Område sør:
https://www.inatur.no/jakt/50fffaa4e4b01af33f504166/smaviltjakt-i-oppdal-omrade-sor-statskog-og-opdal-jager-og-fiskarlag

 

Sesong- og ukeskort selges etter trekning av innkomne søknader. Søknader sendes Inatur fra 5. mars. Søknadsfrist 5. april med trekning rett etter. Dagskort selges over Inatur fra 23. april.

Priser Hjerkinn/Drivstua: se Inatur

Drivdalen Vest
For kjøp av jaktkort på Drivdalen Vest kontakt Jaktutvalget i OJFL v/Bård Jystad. Telefon 970 79 775, e-post: bjy@oppdal.com

 

Grytdalen
For kjøp av jaktkort i Grytdalen kontakt Jaktutvalget i OJFL v/Jan Bredeveien. Telefon 970 94 240, e-post: jan@bredeveien.no
Jaktperiode i Grytdalen: 10. september – 15. november
Kun for jegere som er bosatt i Oppdal, fortrinnsrett for medlemmer av OJFL

 

Priser Grytdalen:
10.09 – 12.09: kr 785. Maks 2 kort med hund
20.09 – 25.09: dagskort kr 260 med hund
dagskort kr 210 uten hund
maks 2 kort pr dag
01.10 – 15.11: kr 260 maks 10 totalt

Søknadsfrist: 1. april
Taksering kan medføre endring både i antall fellinger pr dag og i jaktlengde.

 

 

Stengt for kommentering