Småviltjakt

OJFL kan tilby småviltjakt i tre terreng:

  • Hjerkinn/Drivstua
  • Drivdalen Vest
  • Grytdalen

For å sikre en forsvarlig forvaltning har OJFL utarbeidet retningslinjer for jakta. Retningslinjene regulerer antallet solgte kort, og det er innført fellingskvoter, såkalt baglimit, på 3 ryper pr jeger pr dag i normalår. Bag limit reguleres hvert år på bakgrunn av rypetakseringer som gjennomføres i august.

Alle som får kjøpt jaktkort, plikter å sette seg inn i retningslinjene og før jaktkort skaffe seg kunnskap om årets baglimit.

Retningslinjene står til slutt i denne fanen.
Baglimit publiseres på OJFLs hjemmesider og på Inatur innen 1. september etter ferdig taksering.

 

Hjerkinn/Drivstua
For kjøp av jaktkort på Hjerkinn/Drivstua gå inn på Inatur:

Område nord:
https://www.inatur.no/jakt/50fff6cfe4b01af33f50415f/smaviltjakt-i-oppdal-omrade-nord-statskog-og-opdal-jager-og-fiskarlag

Område sør:
https://www.inatur.no/jakt/50fffaa4e4b01af33f504166/smaviltjakt-i-oppdal-omrade-sor-statskog-og-opdal-jager-og-fiskarlag

 

Salgsstart for jaktkort på Hjerkinn/Drivstua er før 10. mars for sesong- og ukeskort. Kort tildeles etter trekning i midten av april. Dagskort selges over nett fra midten av april.

Drivdalen Vest
For kjøp av jaktkort på Drivdalen Vest kontakt Jaktutvalget i OJFL v/Bård Jystad. Telefon 970 79 775, e-post: bjy@oppdal.com

 

Grytdalen
For kjøp av jaktkort i Grytdalen kontakt Jaktutvalget i OJFL v/Jan Bredeveien. Telefon 970 94 240, e-post: mailto:jan@bredeveien.no
Jaktperiode i Grytdalen: 10. september – 15. november
Kun for jegere som er bosatt i Oppdal, fortrinnsrett for medlemmer av OJFL

 

Priser Grytdalen:
10.09 – 12.09: kr 785. Maks 2 kort med hund

20.09 – 25.09: dagskort kr 260 med hund

dagskort kr 210 uten hund

maks 2 kort pr dag

01.10 – 15.11: kr 260 maks 10 totalt

 

Søknadsfrist: 1. mai.
Taksering kan medføre endring både i antall fellinger pr dag og i jaktlengde.

Kart over Grytdalen

 

Trykk for å lese retningslinjene for rypejakten

Stengt for kommentering