Introjakt rype

Bildet er tatt under opplæringsjakt høsten 2013, da nybegynneren Martine skjøt double på sin andre jaktdag.

Bildet er tatt under opplæringsjakt høsten 2013, da nybegynneren Martine skjøt double på sin andre jaktdag.

Høsten 2018 tilbyr OJFL introjakt på rype for ungdom.
Tidspunkt: 29.09 og 30.09.

Deltakerne blir med en erfaren jeger med god jakthund ut i
jaktterrenget som OJFL disponerer (Hjerkinn-/Drivstuutmålet). I løpet av
dagen gjennomgås temaer som jaktetikk og sikkerhet, samt praktisk
jaktutøvelse. Normalt vil det oppstod gode fuglesituasjoner der
deltakerne får mulighet til å felle fugl.

Pris for medlemmer av OJFL: kr 200.
Ikke-medlemmer: kr 350.

Stengt for kommentering