Fiske

FISKE DRIVSTUA- OG HJERKINNUTMÅLET I OPPDAL 2017

 

Priser:

Kongsvoll – Drivstua / Hjerkinn utmålet

Medlem Ikke medlem
Døgnkort 40,- 50,-
Ukekort 100,- 150,-
Sesongkort 200,- 250,-

Ved garnfiske skal det løses to (2) fiskekort. Felleskort (for både Kongsvoll og Drivstua / Hjerkinn utmålet) kan også fåes kjøpt. Da kun som ”sesongkort”: kr. 250,- (medlem) og kr. 350,- (ikke-medl.).

 

Øvre driva

Depositum Medlem Ikke medlem
Døgnkort 100,- 50,- 100,-
Ukekort 100,- 100,- 250,-
Sesongkort 100,- 200,- 400,-

Salgssteder: Auna Sport, Grøseth Sport, InterSport, Sport1 Oppdal, Kongsvoll Fjellstue og Dalholen Bensin & Service Folldal.

 

Fiske i Drivstu- og Hjerkinnutmålet i  Oppdal

Opdal Jæger- &  Fiskarlag leier retten til fiske og småviltjakt på Drivstu Fjellstueutmåling og på den
delen av Hjerkinn Fjellstueutmåling som ligger i Oppdal. Unntatt er Flåmbekken og Elgsjøbekkens nedre del som grenser mot Hedemark Fylke.

I Finnsjøen og Hansatjønna er det røye. I Horrtjønn er det harr. I de andre vann og bekker er det ørret.
Elgsjøen, Heimtjønn og Haugtjønnin med tilhørende bekker har meget fin ørret. Her tas jevnlig fisk på over kiloen.

Laget leier ut Elgsjøhytta (35 m2 , 6 køyer +) med båt og garn. Bok med mulighet for forhåndsbestilling er utlagt hos Grøseth Sport i Oppdal, tlf: 72 42 16 90. Bok for utleie av Bekklægerbua (14 m2, 3 køyer) er utlagt hos Brø. Dalløkken på Dalholen i Folldal, tlf: 62 49 30 82.

Fiskeregler for Drivstua- og Hjerkinnutmålet

Mot løsing av fiskekort er fiske tillatt i alle elver og vann på utmålenes områder i Oppdal Kommune.
Unntatt er Fundin magasinet, Flåmbekken og Elgsjøbekkens nedre del.

Fisket er ikke tillatt i perioden fom 15.sept.- tom 15.okt. Unntatt er garn fiske i Elgsjøen, som ikke er tillatt fom 1.sept-tom 15.okt.  Unntatt fra dette er Store Finnsjøen der fiske er tillatt hele året.

Følgende redskaper er tillatt: Stang, håndsnøre, oter, ståsnøre og markline. Videre er teiner tillatt brukt i Store Finnsjøen.
Garnfiske er kun tillatt i nedenfornevnte vann og etter følgende regler.

Elgsjøen:
Garnfiske er bare tillatt for de som leier statens hytte som foreningen disponerer ved sjøen. I tillegg leier Folldal Småbedrifters bedriftsidrettslag en garn rett bestående av 9 garn.
Ved garnfiske skal det være to aktive fiskere, med hvert sitt fiskekort, dette for å spare garnene.

Ved utløpet av Veslvonsbekken (merket på kart) er fredet for garnfiske.
Garn-sammensetningen ved Elgsjøhytta er som følger: 9 stk 35 mm (18 omfar), 5 stk 29 mm (22 omfar), 3 stk 26 mm (24 omfar), og 1 stk 24 mm ( 26 omfar). Til sammen 18 garn. Den garnretten som Folldal Småbedrifters bedriftsidrettslag leier skal bestå av: 5 stk 35 mm (18 omfar), 2 stk 29 mm (22 omfar), 1 stk 26 mm (24 omfar) og 1 stk 24 mm (26 omfar). Til sammen 9 garn.
Det er ikke anledning til å bruke egne garn i tillegg til dette.

Heimtjønna:
Det tillates bruk av inntil 15 garn pr. båt. Minste maskevidde er 35 mm ( 18 omfar). Egne garn brukes.

Store Finnsjøen:
Det tillates bruk av ubegrenset antall garn. Maksimum maskevidde er 22 mm ( 28 omfar). Egne garn brukes.

Lille Finnsjøen:
Det tillates bruk av inntil 6 garn pr. fiskekort eller maks. 12 garn pr. båt. Minste maskevidde er 35 mm ( 18 omfar). Egne garn brukes.

Fiske i Kongsvollutmålet i Oppdal

Opdal Jæger- & Fiskarlag leier fiskeretten i Kongsvollutmålet og selger fiskekort. Fiskekortet gjelder i de
vannene som er inntegnet på kartet under, samt elvene Stropla og Kaldvella. I Driva gjelder kortet fra
fylkesgrensen til Nystubekk, med unntak av en strekning ved Grønbakken gård.

Området byr på et meget godt ørretfiske i både vann og elver. Det er ørret i vannene.

Letteste adkomst til området er fra Kongsvoll fjellstue og stien som går innover Stropelsjødalen.

NB: Det er endel moskus i området, men dette byr ikke på noe problem så lenge en holder seg på sikker avstand.

Fiskeregler for Kongsvollutmålet i Oppdal:

I Kongsvoll utmålet er det kun tilatt å fiske med stang, line, oter og isfiske. Kongsvoll fjellstue har lov til å fiske med garn i Kaldvellsjøen og Stropelsjøen.

Felles bestemmelser for Drivstu, Hjerkinn og Kongsvoll utmål i Oppdal:

Garnene skal ikke stå ute til fangst mellom kl.10,00 og kl. 18,00.
Alle som deltar aktivt i fiske, må ha løst fiskekort. Barn under 16 år fisker gratis med stang og krokredskap, uten besvis (kort)
Legitimasjon på alder skal medbringes. Barn under 16 år, som er aktiv fisker med garn skal løse fiskekort.
Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske, og på oppfordring vises frem til dokumentert fiskeoppsyn fra OJFL og grunneier Statskog Sør-Norge, eller andre som legimiterer seg med rett til å kontrollere fiskekort.

Fiskereglene er oppdatert og godkjent av Statskog nov. 2016

Stengt for kommentering