Styret

Styret
Navn Tlf.nr. E-post
Leder Olav Martin Mellemsæter  95878556  omellems@gmail.com
Nestleder Sven Riset  93060783  svein@oppdal.com
Kasserer Fredbjørn Svendgård 95165301 fredbjorn@oppdal.com
Sekretær Ingrid Husdal Dørum 99325358  ingrid.husdal.doerum@gmail.com
Vara Ivar Kvam 97079779 ivarkvam@oppdal.com
Jaktutvalget
Navn Tlf.nr. E-post
Leder Jan Bredeveien 97094240 jan@bredeveien.no
Bård Jystad 97079775 bjy@oppdal.com
Paul Øvervaag 90855177 paul@vigorksu.no
Knut Olav Mellemsæter 95878556 ko.mellemsaeter@gmail.com
Robert Hernes 94143685  herro010995@hotmail.com
Vara Rune M Myrhaug 48016977 rune.myrhaug@oppdal.com
Fiskeutvalget
Navn Tlf.nr. E-post
Leder Erik G. Fagerhaug 99642946 haukinj@gmail.com
Stian Isbrekken 41237035
Ivar Kvam 97079779 ivarkvam@online.no
Vidar Birk 97401262
Tom E. Hokseng 97637678 tom-erik@c2i.net
Vara Geir Plassen 93410531
Hyttetutvalget
Navn Tlf.nr. E-post
Leder Fredbjørn Svendgård 95165301 fredbjorn@oppdal.com
Roar Ekrann 99270754
Bjørn Rundtom 41644335
Vara Vidar Rise 41853308
Rifleutvalget
Navn Tlf.nr. E-post
 Leder Kenneth Jensen 47611281 Kenneth.jensen@oppdal.com
Anja Breen Enes 95914371
Sondre Dale 48016967
Arne Rolvsjord 97079802
Vara Jan Storholm 95118349
Hagleutvalget
Navn Tlf.nr. E-post
Leder Brynjar Bell 91184933 brynjarbell@yahoo.no
Peter Haza 98817739
Sivert Heggvold 41394623
Arvid Øiamo 48212720
Lisbet Aune 46858605
Vara Jon Olav Ekrann 99023908
Ungdomsutvalget
Navn Tlf.nr. E-post
Leder Bjørn Grøseth 92854724  groeseth@hotmail.com
John Martin Mjøen 48252552
Robert Hernes 94143685
Vara Bjørn Heggvold 48252552
Jenteutvalget
Navn Tlf.nr. E-post
Leder May Kristin Flå 95791309  maykristin82@hotmail.com
May Linn Uv  40309050
Jenny Loe 97680799
Vara Guro Husdal Dørum 98486706
Revisor
Navn Tlf.nr. E-post
Trond Trondsgård 97034750
Elin By 95204215
Vara Eva Grande 95843546
Valgkomiteen
Navn Tlf.nr. E-post
Leder Kjell Horvli 90096479
Jan Løkken 93203253
Gerd Røtvei 91732752
Vara Øystein Storholm 90742998

 

Stengt for kommentering