Bli medlem

Bli medlem

    Opdal jæger- og fiskarlag mottar premier når de verver nye medlemmer. Disse premiene kan være f.eks. hagle, rifle, e.l. Disse brukes til utlån på banene og er slik vi har fått de utlånsvåpnene vi har i dag.

Stengt for kommentering