februar, 2016
Arkiv

 • Salg av dagskort for Hjerkinn/Drivstuutmålet

  28. februar 2016

  Dagskort for Hjerkinn/Drivstua kan kjøpes på Inatur fra 18. april. Sesong- og ukeskort – søknadsfrist har gått ut.

  For mer informasjon se jakt og på www.inatur.no.

 • Årsmeldingen «Kroken» forsinket til årsmøtet

  16. februar 2016

  Opdal Jæger- og Fiskarlag sin årsmelding KROKEN forelå ferdig og ble oversendt klar
  til trykking 18.januar 2016.

  Normalt skulle trykking ta en ukes tid + hitsending.
  Det skulle være i god tid før fristen for utsending til 3.februar (14 dager før årsmøtet 17.februar)

  Blanding av misforståelser og rot hos trykkeriet har imidlertid endt med at vi pr. dato
  ikke ha sett noe til årsmeldingen, og vi innser at den ikke vil bli ferdig til årsmøtet.

  Dette beklager vi sterkt, men har ingen mulighet for å rette opp i dette,
  derfor legger vi nå ut årsmeldingen på ojfl.no før møtet.

  En midlertidig utskrift vil også foreligge på årsmøtet på det nye Klubbhuset onsdag 17.februar 2016 kl. 19:30.

  Trykk her for å laste ned årsmeldingen

  Trykk her for å laste ned årsmeldingen